ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Ustce - od 15 czerwca

Biuro SPP

Biuro SPP w Ustce
ul. Słowiańska 12
76-270 Ustka

kom. 882 138 210

Biuro czynne:
pn. - pt. 09:00-17:00
w soboty, niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
w okresie od 15.06 do 15.09
pn. - pt. 09:00-21:00
w soboty niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 30 min. - 1,00 zł
 • za 60 min. - 3,00 zł
 • za 120 min. - 6,50 zł
 • za 180 min. - 10,50 zł
 • każde następne 60 min. - 3,00 zł
 • bilet całodzienny - 30,00 zł

Opłaty dodatkowe:

 • 200 zł za brak ważnego biletu parkingowego lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania
 • 100 zł w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej za przekroczony czas parkowania w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania

Opłaty abonamentowe

 • abonament dla mieszkańca SPP na 7 kolejnych dni kalendarzowych w obszarze całej SPP – 80 zł;
 • abonament na 7 kolejnych dni kalendarzowych na obszarze całej SPP - 120 zł;
 • miesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 120 zł;
 • miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 200 zł;
 • miesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 240 zł;
 • miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 400 zł;
 • miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, 1000 zł – nabywca abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą w kolorze żółtym a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do
 • stanu pierwotnego;
 • miesięczny abonament ECO dla mieszkańca posiadającego pojazd hybrydowy, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 40 zł.

 • Uwagi:

 • Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym, przysługuje Mieszkańcowi SPP będącemu właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
 • Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym przysługuje osobie będącej właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
 • Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, prowadzić działalność gospodarczą bądź być zatrudniona w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.