ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Ustce - od 15.06 do 15.09

Biuro SPP

Biuro SPP w Ustce
ul. Słowiańska 12
76-270 Ustka

Tel. +48 882 138 210

Biuro czynne:
pn. - pt. 09:00-17:00
w soboty, niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
w okresie od 15.06 do 15.09
pn. - pt. 09:00-21:00
w soboty niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie lub przez aplikację moBiLET:

 • za parkowanie do 30 minut - 2,50 zł
 • za pierwszą godzinę parkowania - 5,00 zł
 • za drugą godzinę parkowania - 6 zł
 • za trzecią godzinę parkowania - 7,2 zł
 • za każdą kolejną godzinę parkowania - 5,00 zł
 • opłata dzienna za jeden dzień parkowania - 50,00 zł

Opłaty dodatkowe:

 • 200 zł za brak ważnego biletu parkingowego lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania - z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej
 • 100 zł w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej za przekroczony czas parkowania w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania

Opłaty abonamentowe

 • miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 40 zł
 • 3 miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 100 zł
 • miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 160 zł
 • miesięczny abonament dla mieszkańca Ustki, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 80 zł
 • miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 240 zł
 • miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 450 zł
 • miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym - 1500 zł
 • miesięczny abonament ECO dla mieszkańca posiadającego pojazd hybrydowy, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 40 zł.
 • abonament ECO na 7 kolejnych dni kalendarzowych dla posiadacza pojazdu hybrydowego, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 100 zł.

 • Uwagi:

 • Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym, przysługuje mieszkańcowi SPP lub mieszkańcowi Ustki, będącemu właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
 • Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym przysługuje osobie będącej właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
 • Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca SPP, musi być zameldowana w Ustce na terenie SPP, na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni).
 • Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca Ustki, musi być zameldowana w Ustce, na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni).