ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Koszalinie - od 01.09.2020

Obszar SPP

Aktualny wykaz ulic objętych SPP i szczegółowa mapa znajdują się na stronie Zarządcy SPP (ZDiT w Koszalinie).

Biuro Obsługi

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie
Pasaż Millenium
ul. Biskupa Czesława Domina 7/4
75-001 Koszalin

tel. 728 886 763

Biuro czynne:
pn. - pt. 08:30-18:30
sob., niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 09:00-18:00
sob., niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 30 min. - 1,40 zł
 • za 60 min. - 2,80 zł
 • za 120 min. - 6,00 zł
 • za 180 min. - 9,60 zł
 • każde następne 60 min. - 2,80 zł

Informacje dotyczącze płatności w parkomacie:

 • parkomat przyjmuje płatności monetami, kartami zbliżeniowymi oraz płatności BLIK
 • parkomat nie wydaje reszty
 • przy zakupie biletu parkingowego należy wprowadzić nr rejestracyjny pojazdu za pomocą klawiatury

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Koszalinie istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Abonament "A" ogólnodostępny - uprawnia do parkowania na każdym miejscu postojowym - 250 zł / miesiąc, z kartą mieszkańca 150 zł / 1 miesiąc
 • Abonament "ECO" dla pojazdów hybrydowych - uprawnia do parkowania na każdym miejscu postojowym - 50 zł / 1 rok
 • Abonament "M" dla mieszkańca SPP - uprawnia do parkowania przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie – 80 zł / 1 rok, 40 zł / 6 mies.
 • Abonament „M” dla mieszkańca - uprawnia do parkowania przy ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie – 100 zł / 1 miesiąc

Opłaty dodatkowe:

 • 200,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej
 • 80,00 zł za przekroczenie czasu parkowania

W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia ww. opłaty zostają obniżone o połowę, tj.

 • 100,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej
 • 40,00 zł za przekroczenie czasu parkowania

Opłaty dodatkowe można wnosić :

 • w parkomacie - podając numer wezwania
 • w Biurze Obsługi SPP
 • przelewem na numer konta podany na wezwaniu

Jednostka zarządzająca SPP:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin

Informacje o SPP na stronie Zarządcy Drogi