Podstawowe cele Stowarzyszenia stanowią:
 • wymiana informacji oraz doświadczeń zawodowych między członkami Stowarzyszenia;
 • śledzenie oraz opiniowanie rozwiązań prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw parkingowych;
 • reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia;
 • opiniowanie projektów prawnych regulujących funkcjonowanie branży parkingowej;
 • działania na rzecz przestrzegania uczciwej konkurencji;
 • zapewnienie powszechnego dostępu do rzetelnych informacji;
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • organizację forum dyskusji służących wymianie informacji i doświadczeń zdobytych przez członków Stowarzyszenia;
 • organizację konferencji, seminariów oraz spotkań towarzyskich;
 • organizację targów oraz innych imprez wystawienniczych;
 • organizację imprez okolicznościowych z udziałem zaproszonych gości;
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych;
 • doradztwo w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji parkingów;
 • prowadzenie działalności wydawniczej oraz akcji popularyzatorskich;
 • promowanie osiągnięć członków z zakresu działalności związanej z członkostwem Stowarzyszenia;
 • współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami, w tym z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.

European Parking Association

To funkcjonująca już od 1980 roku organizacja, która jest wyspecjalizowaną siecią stowarzyszającą krajowe organizacje branży parkingowej. Do tej pory EPA zrzesza w przybliżeniu 3 tys. członków z 19 stowarzyszeń z 18 europejskich państw. Polish Parking Association pragnąc zainicjować przedsięwzięcia, które wyznaczałyby kierunek działań, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, rozpoczęło starania o przyjęcie do grona członków European Parking Association.