Członkostwo w Polish Parking Association reguluje statut Stowarzyszenia w Rozdziale III. Członkami mogą zostać zarządcy dróg, projektanci, prywatni przedsiębiorcy, a także osoby zainteresowane branżą parkingową. Jedynym warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz wpłata wpisowego. Będąc oficjalnym członkiem Polish Parking Association macie Państwo bezpośredni wpływ na kształt naszych działań.
Pobierz deklarację: