Wprowadzamy nową jakość kontroli opłat parkingowych w Gdańsku

14.04.2021

12 inspektorów parkingowych zatrudnionych przez Projekt Parking zajmuje się od kwietnia 2021 roku kontrolą opłat wnoszonych w gdańskim Obszarze Płatnego Parkowania. Duża skala zadania czyni ten projekt wyjątkowo interesującym, tym bardziej, że jego realizacja wiąże się z wykorzystaniem narzędzi, które w ubiegłym roku wdrożyła jedna ze spółek grupy stadtraum.

Obszar płatnego parkowania w Gdańsku jest rozproszony i zorganizowany w kilku odrębnych sektorach, przy czym szczególnym rejonem jest ścisłe centrum miasta. Obejmuje go utworzona w czerwcu 2020 roku Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, gdzie obowiązują nie tyko wyższe stawki opłat, ale też inne zasady ich wnoszenia. Kierowcy w centrum Gdańska płacą za postój codziennie - również w soboty, niedziele i święta , i to od godziny 9:00 aż do 20:00.

Firma Projekt Parking na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przejęła realizację kontroli opłat we wszystkich sektorach parkingowych, co oznacza, pracę zespołu inspektorów przez 7 dni w tygodniu. Zleceniodawca przykłada dużą wagę do jakości usług, czemu dał wyraz w dokumentacji przetargowej. W przypadku naszego przedsiębiorstwa jakość nie jest tylko pustym sloganem. Jest mierzalna za pomocą konkretnych parametrów wydajności kontroli. Jej źródłem jest staranne planowanie pracy, ścisłe procedury i efektywne narzędzia z których korzystamy.
Istotny jest również wizerunek kontrolera, dlatego tak jak we wszystkich naszych projektach, pracowników obowiązuje służbowe umundurowanie stosowne do pory roku.

Nasi inspektorzy wyposażeni są w terminale kontrolerskie z zainstalowaną aplikacją Exek mobile, za pomocą której skanują tablice rejestracyjne wszystkich zaparkowanych pojazdów. Następuje wówczas automatyczne odpytanie różnych baz danych zintegrowanych z systemami Zamawiającego, a kontroler otrzymuje zwrotną informację o uprawnieniu do postoju. Innymi słowy Exek w czasie rzeczywistym sprawdza opłaty wniesione w parkomatach, poprzez aplikacje mobilne (np. moBiLET), a nawet weryfikuje ważność abonamentów zarejestrowanych w centralnej bazie. System dostarcza również szczegółowych danych na temat samej pracy kontrolerów, co pozwala na jej stałą optymalizację.
Oczywiście w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego postoju, nasi pracownicy sporządzają zawiadomienie i dokumentację fotograficzną. Kontrolerzy sprawdzają też poprawność działania parkomatów i służą pomocą kierowcom korzystającym z parkingów.

Terminale kontrolerskie z oprogramowaniem będące na wyposażeniu inspektorów Projekt Parking zostały przekazane przez Zamawiającego, natomiast warto podkreślić, że są one jednym z elementów systemu zarządzania strefami parkingowymi Exek, który dostarczyła nasza siostrzana spółka Mobile Traffic Data. Wdrożone w ubiegłym roku zintegrowane rozwiązanie obejmuje – oprócz samej kontroli opłat – również moduł egzekucji administracyjnej opłat, dystrybucji abonamentów jak również obsługi reklamacyjnej i przyjmowania opłat dodatkowych online.

POWRÓT