HOME
Wzorem państw europejskich, w Polsce powstało profesjonalne stowarzyszenie branży parkingowej. Polish Parking Association jest organizacją pozarządową, zawiązaną w 2005 roku, skupiającą środowisko zarządców dróg, projektantów, a także prywatnych przedsiębiorców. Naszą rolą jest stworzenie spójnej w skali kraju platformy, która pozwoli na swobodną i bardziej wyraźną artykulację wspólnych interesów.
Działalność Polish Parking Association w dużej mierze polega na angażowaniu się i zajmowaniu stanowiska w sprawach kluczowych dla członków Stowarzyszenia oraz podejmowaniu działań służących usprawnieniu funkcjonowania branży parkingowej.

Podejmujemy się mediacji w formule partnerskiej pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
a innymi podmiotami działającymi na rynku. W oparciu o monitoring życia publicznego, analizujemy zebrane informacje i przygotowujemy kompleksowe programy zmian oraz prowadzimy debaty publiczne nad ich wprowadzaniem.